آقای مهندس نظمی

مهندس تایماز نظمی

رئیس هیئت مدیره

خانم مهناز فخر موسوی

مهناز فخر موسوی

مدیرعامل

 • مهندس مهیار حدادی
  مدیر فروش
  مهندس حدادی
 • مهندس عادل شهرابی
  مدیر فنی و مهندسی
  مهندس شهرابی
 • مهندس کامران کشیری
  مدیر پشتیبانی
  مهندس کشیری
 • مهندس محسن نظمی
  مدیر بازرگانی داخلی
  مهندس محسن نظمی
 • مهندس علوی
  مدیر تولید
  مهندس علوی
 • خانم فریده زمانی
  مدیر مالی
  خانم زمانی
 • مهندس اکبر شهریاری
  مدیر بازاریابی و تبلیغات
  شهریاری
چارت سازمانی شرکت آسانسور و پله برقی هیرو